Kontaktinfo

Postadresser:

Trønderkor v/leder
c/o Dordi Mortensen
Bakkegata 8 B
7014 TRONDHEIM

Organisasjonsnr 974 233 029
Kontonr 4440.06.19554

Styrets sammensetning i 2021

Leder
Dordi Mortensen
tel +47 911 51 385
dordimor(alfakrøll)gmail.com 

Nestleder
Åge Lillemark
tel +47 922 86 397
age.lillemark(alfakrøll)ntebb.no

Sekretær
Ingrid Østerli
tel +47 902 76 535
iosterli(alfakrøll)gmail.com

Kasserer
Jarle Opdahl
tel +47 905 78 864
jarle.opdahl(alfakrøll)ntebb.no

Noteansvarlig
Bente Høynes
tel +47 402 41 272
bente.hoynes(alfakrøll)gmail.com

Vararep
Vidar Skjetne, tel +47 913 37 207
Bjørn Inge Meldal, tel +47 454 51 672

Kunstnerisk Utvalg (KU)
Elin Larsdatter Brønstad, tel +47 412 48 374
Kristin Bjerkan, tel +47 415 22 211