Vår 2021

Zoom - Zoom...

Etter gjennomført konsert i Lademoen kirke i november (hurra!) ble det igjen slutt på fysiske øvelser, og vi har Zoomet oss godt inn i 2021. Øvelser og møtevirksomhet av ymse slag, alt foregår på Zoom. Det blir aldri helt det samme, men vi sees i det minste digitalt, og holder ut!

Planer legges og endres i et bankende kjør - for oss, som for de fleste andre. Vi planlegger semesteravslutning og konsert på Frøya i juni, og Sletta kirke er reservert!

Faurés Requiem sto på planen i mars, men er nå flyttet til april 2022. Den som venter...

Sprit hender og hold avstand - det blir bra!