Om Trønderkor

 

Trønderkor er et vel etablert blandakor med medlemmer fra hele Trøndelag.  Denne sammensetningen gjør at vi har et noe annet øvingsmønster enn de fleste andre kor, og vi samles gjennomsnittlig til ei øvingshelg i måneden, vekselvis i det tidligere nord- og sør-fylket.

Fellesnevnerne for valg av repertoar er at vi ønsker musikken skal røre og berøre vårt publikum.  Ut over dette vil vi også at repertoaret skal være utviklende for sangerne og koret som helhet, og dermed noe å strekke seg litt etter. Med dette som bakteppe har vi frydet oss over den klassiske kormusikken, vugget i takt med folkemusikken og flørtet med jazzmusikken. 

For å nå vår målsetning er det avgjørende for oss å ha en dirigent som vi trives med og som inspirerer oss til å yte vårt beste.  Etter noen vikarperioder, er vi svært glade for å kunne presentere Hanne Bæverfjord som vår faste dirigent. Les mer om Hanne under dirigenten

Summen av våre ønsker utgjør til sist Trønderkors mål:

- å skape vakre øyeblikk for vårt publikum og oss selv -